HRŠAK & HRŠAK d.o.o.

POPIS VAŽNIJIH RADOVA

PROJEKTIRANJE

 • izrada projektne dokumentacije za građevine kojima “nedostaju” projekti (snimka postojećeg stanja)
 • izrada Programskih skica (za ishođenje lokacijskih dozvola)
 • izrada Idejnih rješenja
 • izrada Idejnih projekata
 • izrada Glavnih projekata (za dobivanje građevinske dozvole)
 • izrada Izvedbenih projekata (plan oplate, plan armature)
 • izrada “As built” dokumentacije
 • projekti interijera (unutarnje uređenje)
 • projekti eksterijera
 • hortikulturna uređenja (parkovna arhitektura)
 • vizualizacije

Navedena tehnička dokumentacija odnosila se na slijedeće građevine:

 

Obiteljske kuće 

 • Interpolacija- Brestje, 1997.god.
 • Vrapče, 1998.god. (projektant)
 • više kuća za odmor, 1995.-2003.god. 
 • kuća za odmor na otoku Kaprije, 2003.god. 
 • obiteljske kuće, 2003-2019.god. 

Industrijske građevine i poslovni prostori:

 • Tkalčićeva ulica, 1995.god. (pojektant)
 • projekt dvorišnih zgrada Tkalčićeva (sanacija i rekonstrukcija), 1995.god. 
 • uređenje okoliša obiteljske kuće u Velikoj Gorici, 1996.god. 
 • TE Plomin (objekti za monitoring – glavni projekt), 1998.god. 
 • Pliva (Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt), kogenerativno postrojenje, 1998.-1999.god. 
 • boutique “Big Star Millennium”, Importanne galerija, 2000.god. 
 • Glavni i izvedbeni projekt sustava rashladne vode “Kvasac” d.d., 2001.god.
 • Izvedbeni projekt sustava rashladne vode “Kvasac” d.d. na lokaciji u Koprivnici, 2002.god.
 • Glavni i Izvedbeni projekt kotlovnice u Koprivnici, Kvasac d.d., 2003.god. 
 • Ocjena stanja konstruktivnih elemenata građevine i analiza troškova rekonstrukcije, Osnovna škola Đurmanec, 2003. godine 
 • Idejno rješenje sportske dvorane Osnovne škole “Antun Mihanović” Petrovsko 2003. godine 
 • Projekt uklanjanja građevine (Procesna peć vakuum destilacije H-002) s pripadajućim armirano-betonskim dimnjakom H=40 m), INA-MAZIVA RIJEKA, 2003. godine 
 • Projekt uklanjanja građevine (Procesna peć vakuum destilacije H-001) s pripadajućim dimnjakom H=35 m), INA-MAZIVA RIJEKA,  2003. godine 
 • Građevinski projekt nove procesne peći (Glavni i Izvedbeni projekt), INA-MAZIVA RIJEKA, 2003. god., 
 • Izvedbeni projekt modernizacije građevine kompresorske stanice, KVASAC, 2003. godine 
 • Izvedbeni projekt rekonstrukcije građevine KPV, HEP, (TE-TO), 2003. godine 
 • Projekt vrelovoda (građevinski dio) za priključenje blokovske kotlovnice V. Nazor na CTS Grada Osijeka, 2003. god.
 • Glavni projekt (građevinski dio) postrojenja za smanjenje emisije H2S/RSH na CPS MOLVE III, 2003. god.
 • Glavni projekt (građevinski dio) Magistralnog plinovoda Pula-Karlovac (od stac. km 130  do stac.km 200), 2003. god.
 • Glavni i Izvedbeni projekt plinske stanice za tekući kisik (O2) u krugu tvornice ''OMCO'', 2004. godine 
 • Izvedbeni projekt adaptacije laboratorija u tvornici ''KVASAC'', 2004. godine 
 • Izvedbeni projekt adaptacije tankvane fosforne i sumporne kiseline u tvornici ''KVASAC'',  2004. godine 
 • Izvedbeni projekt adaptacije restorana u tvornici ''KVASAC'',  2004. godine 
 • Izvedbeni projekt interne kanalizacije u tvornici ''CHROMOS BOJE I LAKOVI'', 2004. god. 
 • Idejni projekt rekonstrukcije kanalizacije, CHROMOS BOJE I LAKOVI, 2004. god. 
 • projekt kanalizacije oko IDC-a, CHROMOS BOJE I LAKOVI, 2004. god. 
 • Glavni i izvedbeni građevinski i arhitektonski projekt stambeno-poslovne građevine ''Ranogajec'' u Krapini, 2004. god., 
 • Glavni i izvedbeni građevinski i arhitektonski projekt tvornice kamene vune ROCKWOOL u Pićanu, 2005. god., 
 • Idejni projekt interne kanalizacije tvornice ''KVASAC'', 2005. god. 
 • Izrada ''As built'' dokumentacije, ''Pliva'', 2005. god. 
 • Idejno rješenje i izrada Elaborata s procjenom troška izgradnje nove pristupne ceste, CHROMOS BOJE I LAKOVI, 2006. god. 
 • Glavni i izvedbeni građevinski i arhitektonski projekt hale tvornice ''OMCO CROATIA'' u Humu na Sutli, 2006. god., 
 • Glavni i izvedbeni građevinski i arhitektonski projekt BP ''Franka Lisice'' -Zadar, 2007. god., (projektant)
 • Izrada projekata i ostale tehničke dokumentacije za BP Virovitica-Radićeva, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., 2007. god. 
 • Izrada projekata i ostale tehničke dokumentacije za BP Karlovac-Smičiklasova, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., 2007. god. 
 • Projektna i ostala tehnička dokumentacija za BP ''BIOGRAD NA MORU'', INA-INDUSTRIJA NAFTE, 2008/2009.god., 
 • Glavni i izvedbeni građevinski i arhitektonski projekt BP ''ŽUPA'', INA-INDUSTRIJA NAFTE, 2009. god., 
 • Izrada građevinsko-arhitektonskog dijela Glavnog projekta za toplovodnu kotlovnicu 1000 kW Pokupsko te izrada građevinsko-arhitektonskog dijela Glavnog projekta za mrežu CTS mjesta Pokupsko, 2010.god., ENERKON d.o.o.
 • Izrada građevinskog dijela Idejnog projekta, natječajne dokumentacije i Glavnog projekta kogeneracije na biomasu ''BRINJE'', 2010.god., ENERKON d.o.o.
 • Izrada projektne dokumentacije za prenamjenu tvornice kvasca u proizvodnju biodiesela na lokaciji Danica u Koprivnici, Interplast d.o.o., 2009. god.,
 • Izrada Idejnog i Glavnog projekta Pliva-SM-2, 2011. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Pliva, 2011. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada građevinskog dijela Glavnog i Izvedbenog projekta naftovoda na kopnenoj dionici JANAF-a, 2011. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada građevinskog dijela projektne dokumentacije za vrelovod – dionica ''0'', 2011. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada građevinskog dijela projektne dokumentacije za vrelovod – dionica ''4'', 2011. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada programske skice građevina s pratećim sadržajem uz odlagalište otpada ''Bikarac'', 2012. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada projektne dokumentacije za kogeneraciju na biomasu u Žakanju, 2012. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada projektne dokumentacije za odvodnju i zgradu protupožarne stanice Pliva SM-1, 2012. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada Izvedbenog građevinskog projekta istakališta mazuta TE-TO, 2012. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada projektne dokumentacije za KPV u TE-TO Zagreb, 2012. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada dijela Glavnog projekta za kogeneracijsku energanu ''Tršće'', 2012. god., ENERKON d.o.o. 
 • Izrada Idejnog i Glavnog arhitektonskog projekta kućnog vodovoda i kućne kanalizacije - HOSPIRA, 2013. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada Idejnog i Glavnog projekta vanjskog vodovoda i odvodnje te izrada projekta niskogradnje - HOSPIRA, 2013. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada građevinskog dijela Idejnog projekta za izgradnju postrojenja za proizvodnju peleta u Brinju te izrada izmjena i dopuna Idejnog projekta za kogeneracijsko postrojenje, 2013. god., ENERKON d.o.o.
 • Izrada Glavnog arhitektonskog projekta za sabirne stanice SSI IVA 1 i IVA 2, 2014. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada Izvedbenog projekta konstrukcije za zgradu skladišta - HOSPIRA, 2013/14. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada arhitektonskog dijela Idejnog projekta za postrojenje BE-TO Karlovac 2, 2014. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju proizvodnog pogona, consulting usluge i stručni nadzor nad izgradnjom, 2014/2015. god., OMCO CROATIA d.o.o.
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovno- tehničkog objekta u krugu tvornice i stručni nadzor nad izgradnjom, 2015/2016. god., OMCO CROATIA d.o.o.
 • Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Općine i sanaciju vlage u konstrukciji prizemlja, 2016. god., Općina Đurmanec,
 • Izrada Idejnog arhitektonskog projekta kombi kogeneracijske energane OMIŠALJ (KKE), 2016. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada Glavnog građevinskog projekta magistralnog plinovoda ZLOBIN – OMIŠALJ, DN 1000/100 (2. faza), trasa plinovoda od PČ Zlobin do PČ Omišalj te nadzemni objekti na plinovodu (BS Bobuši i BS Voz), 2016. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada Glavnog arhitektonskog projekta zamjene pomoćnog parnog kotla u TE Plomin 2, 2017. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada Izvedbenog arhitektonskog projekta zamjene pomoćnog parnog kotla u TE Plomin 2, 2017/18. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada Glavnog arhitektonskog projekta za zgrade kompresornice i upravljačke zgrade kompresora te uređenje okoliša u Velikoj Ludini, 2017. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada Glavnog građevinskog projekta – Centralni toplinski sustav TE-TO, Južna Dubrava, 2018. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju plutajućeg terminala FSRU, 2018. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.

Ostali projekti

 • projekt odlagališta otpada (Klenovec Humskli), 1995.god. 
 • program zaštite okoliša za Krapinsko-zagorsku županiju, 1998.god.
 • odabir lokacija i Idejno rješenje odlagališta otpada za Primorsko-goransku županiju u suradnji s tvrtkom “Urbing”, 1999.god. 
 • Idejni projekt centra za obradu i odlaganje otpada Primorsko-goranske županije, 2000.god 
 • Spalionica onečišćene ambalaže “Herbos” Sisak, 2000.god. 
 • Idejni projekt odlagališta otpada “Tugonica”, 2000.god. 
 • Sustav rashladne vode “Kvasac” d.d., 2001.god. 
 • Idejni projekt tehnološkog otpada rafinerije INA-rafinerija Rijeka, 2002.god. 
 • Izvedbeni projekt modernizacije vanjske odvodnje “OMCO”, Hum na Sutli, 2002. god. 
 • Glavni i Izvedbeni projekt nogostupa u ulici Kruge, 2002.god. (
 • Izrada projektne dokumentacije koja se odnosi na uklanjanje građevine osnovne škole u Đurmancu, 2003. god. 
 • Glavni i Izvedbeni projekt nogostupa u Općini Đurmanec,  2003.god. 
 • Glavni projekt stambeno-poslovne građevine u Krapini, 2004. god. 
 • Glavni i Izvedbeni projekt nogostupa i kanalizacije u Općini Jesenje,  2004.god. 
 • Glavni i Izvedbeni projekt nogostupa u Općini Đurmanec,  2004.god. 
 • Izrada dijela Studije o utjecaju na okoliš odlagališta otpada ''CEROVKA'' s Idejnim rješenjem sanacije
 • Izrada dijela Studije o utjecaju na okoliš odlagališta otpada ''GUBAŠEVO'' s Idejnim rješenjem sanacije
 • Glavni projekt do razine Izvedbenog projekta (građevinski dio) za magistralni plinovod Pula-Karlovac
 • Glavni projekt (građevinski dio) sanacije odlagališta otpada ''TUGONICA'', 2005. god. 
 • Izvedbeni projekt (građevinski dio) nogostupa, odvodnje prometnice i pješačkog mosta na županijskoj cesti u Općini Radoboj,  2005. god. 
 • Izvedbeni projekt (građevinski dio) nogostupa i oborinske kanalizacije u Općini Đurmanec,  2005. god. 
 • izrada projektne dokumentacije za uređenje platoa, odvodnje i izgradnje natkrivenih parkirališnih prostora, Pekom Krapina, 2006. god. 
 • izrada Idejnog rješenja s prijedlogom parcelacije te izrada i provedba parcelacijskih elaborata za poduzetničku zonu u Krapini, Grad Krapina, 2006.god. 
 • izrada projekta nogostupa i odvodnje uz državnu cestu D-207 i županijsku cestu 2096, Općina Đurmanec, 2006.god. 
 • izrada geodetske snimke i programske skice za poduzetničku zonu u Radoboju, Općina Radoboj, 2006.god.
 • izrada projektne dokumentacije sanitarnog čvora u Općini Petrovsko te izrada programske skice rekonstrukcije građevine ''stare škole'', Općina Petrovsko, 2006.god.
 • izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju sporedne ceste sa pratećom infrastrukturom u poduzetničkoj zoni u Krapini, Grad Krapina, 2006.god. 
 • Izvedbeni projekt državne ceste D225 na dionici Zaprešić-Harmica, 2006/2007. god. Hidroelektra niskogradnja d.d.
 • Izrada projekta nogostupa i odvodnje na dionicama uz državnu cestu D207 i županijsku cestu 2096, 2007/2008.god., Općina Đurmanec,
 • izrada Idejnih, Glavnih i Izvedbenih projekata za komunalnu infrastrukturu u poduzetničkoj zoni na lokaciji ''Šemnica'' , Općina Radoboj, 2008.god.
 • Izvedbeni projekt sanacije i proširenja odlagališta komunalnog i tehnološko neopasnog otpada ''GUBAŠEVO'' , 2008. god. 
 • Izrada Idejnog projekta sanacije odlagališta otpada ''MOJANKA'', 2008. god.
 • Izrada Idejnog projekta za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za odlagalište otpada ''CEROVKA'', 2008. god,
 • Izrada Glavnog projekta za izgradnju dvodijelne športske dvorane, 2008.god., Općina Đurmanec,
 • izrada Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta s biološkim uređajem za tretman otpadnih sanitarnih voda, Općina Đurmanec, 2009.god.
 • Izrada projektne dokumentacije za autobusna ugibališta na državnoj cesti D507, Čret, 2009.god., Županijske ceste Zagrebačke županije,
 • Glavni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada ''LESIČAK'', 2009. god.,
 • Izrada Programa za zaštitu okoliša Općine Bedekovčina, 2009. god.,
 • Izrada Glavnog projekta plohe ''A'' i ''B'' odlagališta otpada ''CEROVKA'', 2009. god.,
 • Projektna dokumentacija za uređenje Trga Dragutina Domjanića, Grad Zagreb, 2009. god.
 • Projektna dokumentacija za uređenje trga ispred KB Sestara Milosrdnica u Vinogradskoj ulici, Grad Zagreb, 2009. god.
 • Izrada Glavnog projekta za izgradnju športske dvorane OŠ ''Antuna Mihanovića'', 2009.god., OŠ ''Antuna Mihanovića'' Petrovsko,
 • Izrada dijela tehničke specifikacije, projektne dokumentacije te projektnog zadatka za izradu PD za pretovarne stanice, projektnog zadatka za analizu stanja postojećeg postrojenja i elaborata o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja za Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun, (Naručitelj: Kaštijun d.o.o., Pula), 2009/2010. god.
 • Izrada projektne dokumentacije za autobusna ugibališta i dijela nogostupa na državnoj cesti D207-Hromec, 2010.god., Općina Đurmanec,
 • Izrada Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta za dogradnju dječjeg vrtića u Humu na Sutli, 2010.god., Općina Hum na Sutli,
 • Izrada Izvedbenog projekta izgradnje školske sportske dvorane, 2010. god., Općina Petrovsko,
 • Izrada Izvedbenog projekta za izgradnju dvodijelne športske dvorane u Đurmancu (I, II i III faza), 2010/2011.god, Općina Đurmanec,
 • Izrada tehničke dokumentacije za restauratorske radove na Zdencu ''Naše more'' i krajobrazno uređenje parka na križanju Šubićeve i Zvonimirove, GRAD ZAGREB, 2011.god.,
 • Izrada Idejnog projekta dogradnje prostora OŠ ''Sida Košutić'' u Radoboju, 2011.god., Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske,
 • Izrada Izvedbenog projekta komunalne infrastrukture, 2011.god., Općina Petrovsko,
 • Izrada Glavnog projekta odlagališta otpada ''TUGONICA''. 2012. god., Komunalac Konjšćina d.o.o.
 • Izrada Idejnog projekta za izgradnju trodijelne sportske dvorane, 2012.god., Općina Babina Greda,
 • Izrada Izvedbenog projekta za izgradnju športske dvorane u Petrovskom, 2012.god., Općina Petrovsko,
 • Izrada dijela Studije izvodljivosti za gospodarenje otpadom u Ličko-senjskoj županiji, 2013/14. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada ''VUČJE BRDO'' - Plano, 2013/17. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada projektne dokumentacije za uređenje Trga slobode u Zlataru, 2015.god., Grad Zlatar,
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu opskrbu na distribucijskom području ''Krapina – podsustav Petrovsko'' – Glavni opskrbni cjevovod Stara Ves Petrovska – Mala Pačetina, 2012/13. god., KRAKOM d.o.o.,
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu opskrbu na distribucijskom području ''Krapina – podsustav Petrovsko'' – Glavni opskrbni cjevovod VS ''Mužari'' – Slatina Svedruška, 2012/13. god., KRAKOM d.o.o.,
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju proizvodnog pogona, consulting usluge i stručni nadzor nad izgradnjom, 2014/2015. god., OMCO CROATIA d.o.o.
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovno- tehničkog objekta u krugu tvornice i stručni nadzor nad izgradnjom, 2015/2016. god., OMCO CROATIA d.o.o.
 • Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Općine i sanaciju vlage u konstrukciji prizemlja, 2016. god., Općina Đurmanec,
 • Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta niskogradnje i odvodnje za crpnu stanicu - JANAF, 2016. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada Glavnog arhitektonskog projekta i Glavnog građevinskog projekta niskogradnje i podzemnih instalacija za plinsku kotlovnicu 8.1 MW, ALSTOM HRVATSKA, 2016/2017. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada projektne dokumentacije za vrelovod OSIJEK, 2016/2017. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • Izrada Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju dječjeg vrtića u Đurmancu, 2016/17. god., Općina Đurmanec,
 • Izrada projektne dokumentacije sanacije skulpture Ivo Lola Ribar, 2017.god., Grad Zagreb,
 • Izrada tehničke dokumentacije za konzervatorsko – restauratorske radove u prolazu od Ilice do Trga Petra Preradovića (Oktogon), 2017/18. god., Grad Zagreb,
 • Izrada projektne dokumentacije za postavu i premještanje spomenika Ivanu Vazovu, 2018.god., Grad Zagreb,
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju (dogradnju) dječjeg vrtića u Zlataru, 2018. god., Grad Zlatar,
 • Ostali nenavedeni radovi

NADZOR

 • stručni nadzor i consulting

Stručni nadzor

 • na izgradnji objekata TE Plomin II 1988.-1995.god. 
 • na izgradnji Samostana bosonogih Karmelićanki u Mariji Bistrici, 1995.-1996.god. 
 • na izgradnji crkve Ranjenog Isusa u Velikoj Gorici, 1996.god. 
 • na rekonstrukciji objekata HE Velebit, 1997.god.
 • na rekonstrukciji objekata HE Zakučac, 1997.god.
 • na izgradnji benzinske postaje s pratećim sadržajima, OMV Slavonska avenija 1997.god. 
 • na rekonstrukciji objekata HE Orlovac, 1999.god.
 • na visokotlačnom plinovodu Botinec EL-TO (nadzor kvalitete), 1999.god. 
 • na visokotlačnom plinovodu Pliva-Savski Marof, 1999.god. 
 • rušenju dijela objekta Pliva – Savski Marof, 1998.god. 
 • na izgradnji  kogeneracije Pliva-Savski Marof, 1998.-1999.god.
 • na izgradnji benzinskih postaje OMV Samoborska cesta, 1999.god. 
 • na izgradnji kogeneracije EL-TO Zagreb (2x26 MW – nadzor kvalitete)
 • na visokotlačnom plinovodu Ivanja Reka – TETO i prateći objekti, 1999.-2000.god. 
 • na rušenju objekta u Mrežničkoj ulici, 2000.god. 
 • sanacija klizišta na groblju “Mirogoj”, 2000.god. 
 • na rekonstrukciji cesta i staza na Gradskim grobljima, 2001.god.,
 • na izgradnjim sustava rashladne vode “Kvasac”, Savski Marof 2001.god., 
 • na izgradnji BS “Sesvete” Istok, OMV ISTRABENZ, 2001.god. 
 • na izgradnji BS “Sesvete” Zapad, OMV ISTRABENZ, 2001.god. 
 • na izgradnji BS “Sesvete” Istok, OMV ISTRABENZ, 2001.god. 
 • na izgradnji BS “Sesvete” Zapad, OMV ISTRABENZ, 2001.god. 
 • na izgradnji plinske stanice na BS “Sesvete” Istok, OMV, 2002.god. 
 • na izgradnji plinske stanice na BS “Sesvete” Zapad, OMV, 2002.god. 
 • na rekonstrukciji sustava rashladne vode “Kvasac”,  Koprivnica 2002. god. 
 • na izgradnji rampe za invalide u Sigetu, 2002.god. 
 • na rekonstrukciji cesta i staza na Gradskim grobljima, 2002.god.
 • na izgradnji Poslovno-proizvodnog objekta “OMCO” u Humu na Sutli, 2002.god. 
 • na rekonstrukciji čeličnog spremnika V= 3200 m3, Kvasac d.d., 2002.god. 
 • geomehanički nadzor na rekonstruciji “Zakmardijevih stuba” (2002. i 2003. god. nadzorni inženjer geomehaničkih radova)
 • na izgradnji kotlovnice u Koprivnici, Kvasac d.d., 2003.god.
 • na rekonstrukciji platoa u krugu tvornice ‘’OMCO” u Humu na Sutli, 2003.god. 
 • nad izgradnjom vodoopskrbnog sustava grada Krapine (masgistralni cjevovod), KRAKOM,  2003. god. 
 • nad izgradnjom plinske stanice za tekući kisik (O2) u tvornici ''OMCO'', 2004. god.
 • nad radovima adaptacije laboratorija u tvornici ''KVASAC'', 2004. god. 
 • na rekonstrukciji cesta i staza na Gradskim grobljima, 2004.god., 
 • nad sanacijom klizišta u Općini Đurmanec, 2004. god. 
 • nad radovima priključka objekta na kanalizacijsku mrežu, CHROMOS BOJE I LAKOVI, 2004. god. 
 • nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste D-206, HRVATSKE CESTE, 2004. god. 
 • nad radovima izgradnje poslovno-proizvodnog objekta tvrtke BDF SERVIS, Hum na Sutli, 2004. god. 
 • nad izgradnjom vodoopskrbnog sustava grada Krapine, KRAKOM, 2004. god. 
 • nad izgradnjom vodoopskrbnog sustava grada Krapine (magistralni cjevovod), KRAKOM, 2004. god. 
 • nad izgradnjom vodoopskrbnog sustava grada Krapine (naselje Tkalci), KRAKOM, 2004. god. 
 • nad sanacijom višestambene građevine iz Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata, Gospić, 2004. god., MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA (koordinator)
 • nad sanacijom kuća izgrađenih za zbrinjavanje 100% HRVI – I skupine, Zapad, 2004. god., MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA (koordinator)
 • nad otklanjanjem nedostataka u stanovima izgrađenim za zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata, Centar 2, 2004. god., MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA (koordinator)
 • nad  izvođenjem radova tijekom rušenja i izgradnje zamjenske BP Preko, 2005. god., INA d.d. 
 • nad izvođenjem radova na otklanjanju nedostataka u stanovima i na zajedničkim dijelovima višestambene građevine u Programu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata, lokacija Zagreb, Lanište blok 9, 2005. god., MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA (koordinator)
 • nad izgradnjom nogostupa i oborinske kanalizacije na državnoj cesti D-207 u Općini Đurmanec, 2005. g
 • stručni nadzor na izgradnji obiteljske kuće na lokaciji Rijeka, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA 2006. god
 • nad  izvođenjem radova tijekom izgradnje novih BP Bačva-sjever i Bačva-jug, 2006. god., INA d.d.
 • nad  izvođenjem radova tijekom izgradnje 1. faze PUO Vukova Gorica, 2006. god., INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 
 • nad radovima izgradnje glavnog i napojnog plinovoda u Poduzetničkoj zoni ''Krapina – Nova – Zapad'', 2006. god., KRAKOM d.o.o.
 • nad radovima izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Poduzetničkoj zoni ''Krapina – Nova – Zapad'', 2006. god., KRAKOM d.o.o.
 • nad  izvođenjem građevinskih radova i osiguranja kvalitete ugradnje elemenata sustava predizoliranog vrelovoda za Toplinarstvo Sisak, 2006. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. 
 • stručni nadzor nad sanacijom odlagališta otpada na groblju ''MIROŠEVAC'', T.D.Gradska groblja, 2006/2007 god.
 • nad izgradnjom plinske kotlovnice, odlaznog parovoda i priključnog plinovoda, 2006. god., Kvasac d.o.o.
 • nad  izvođenjem građevinskih radova i osiguranja kvalitete ugradnje elemenata sustava predizoliranog vrelovoda za HEP Toplinarstvo Pogon Sisak, 2007. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. 
 • nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji tvornice kamene vune ''ROCKWOOL'' U Pićanu, 2006/2007. god., Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša
 • nad  izvođenjem radova tijekom izgradnje BP Đakovo-Nazorova, 2007. god., INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 
 • nad  izvođenjem radova tijekom izgradnje BP Labin, 2007. god., INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 
 • nad izvođenjem radova na izgradnji proizvodno-poslovnog pogona i rekonstrukcijom postojeće plinske kotlovnice tvornice ''OMCO'' u Humu na Sutli, 2007. god., OMCO CROATIA d.o.o.
 • nad  izvođenjem građevinskih radova pri zamjeni vrelovodne mreže primjenom tehnologije predizoliranih cijevi na CTS Grada Zagreba, 2007. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. 
 • nad  izvođenjem građevinskih radova i nadzor kvalitete kod izgradnje kotlovnice i predizolirne vrelovodne mreže u bolnici Sisak, 2007. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. 
 • nad  izvođenjem građevinskih radova pri zamjeni vrelovodne mreže primjenom tehnologije predizoliranih cijevi na CTS Grada Zagreba, 2008. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. 
 • nad  izvođenjem radova tijekom uklanjanja, izgradnje i opremanja benzinske postaje ''Franka Lisice'' u Zadru, 2008. god., INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 
 • nad  izvođenjem građevinskih radova pri zamjeni vrelovodne mreže primjenom tehnologije predizoliranih cijevi na CTS Grada Zagreba, 2008./2009. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
 • nad izvođenjem radova na izgradnji plinske kotlovnice, odlaznog parovoda za tehnološke potrebe tvornice ''Kvasac'', Pliva – Savski Marof te priključnog plinovoda prirodnog plina i bio plina, 2010. god., ''Kvasac'' d.o.o. 
 • nad sanacijom odlagališta otpada ''TUGONICA'', Komunalac Konjšćina (Krapinsko – zagorska županija), 2009. god.
 • nad izvođenjem radova na izgradnji mosta preko Sutle u (Hum na Sutli – Rogatec), 2010. god., ''Spit'' d.o.o. (nadzor na izgradnji mosta i nadzor kvalitete)
 • nad  izvođenjem građevinskih radova kod ugradnje elemenata sustava predizoliranog cjevovoda i opreme te parovoda u Zagrebu i Sisku, 2010. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. 
 • nad izvođenjem radova tijekom uklanjanja, izgradnje i opremanja benzinske postaje ''Pula'' zapad, 2010. god., INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 
 • nad  izvođenjem radova tijekom izgradnje i opremanja benzinske postaje 'Smičiklasova'' Karlovac, 2011. god., INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 
 • stručni nadzor i nadzor kvalitete nad izgradnjom/zamjenom vrelovodne mreže i parovoda u Zagrebu i izmještanju magistralnog parovoda 1xDN500, 2011. god., HEP – TOPLINARSTVO d.o.o.
 • stručni nadzor (građevinski dio) nad izgradnjom spojnog parovoda NO 250 s predizoliranim povratom kondenzata od TE Sisak do energane za HEP – TOPLINARSTVO, Pogon Sisak, 2011. i 2012. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.,
 • stručni nadzor (građevinski dio), osiguranje i nadzor kvalitete (QA) pri sanaciji dotrajalog magistralnog vrelovoda 1xDN800/Ø1000 (predizolirani vrelovod) Zagreb – Kruge, 2012. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.,
 • stručni nadzor (građevinski dio), osiguranje i nadzor kvalitete (QA) na izgradnji vrelovodnog priključka za poslovnu zgradu S8, Zagreb – Selska cesta 90 2xDN100/Ø200 i 1xDN50/Ø125 (predizolirani vrelovod), 2012. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.,
 • stručni nadzor nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Humu na Sutli, 2011. god., HUMKOM d.o.o.
 • stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije nadogradnjom zanjenske prizemne etaže hale hladne zone peći 63, 2012. god., VETROPACK STRAŽA d.d.
 • stručni nadzor nad radovima na vodoopskrbnom sustavu II faza C-2, naselje Brod, 2012. god., HUMKOM d.o.o.
 • stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda Harina Zlaka II C faza, naselja Prišlin - Poredje, 2012. god., HUMKOM d.o.o.
 • stručni nadzor nad izgradnjom odvodnog sustava faza III, kolektorska mreža Donji Hum, 2012. god., HUMKOM d.o.o.
 • glavni nadzorni inženjer kod dovršenja izgradnje spojnog parovoda NO250 od TE Sisak do Energane (građevinski dio), 2013. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.,
 • stručni nadzor (građevinski dio) i nadzor kvalitete (QA) pri zamjeni vrelovoda; vrelovodna magistrala Ulica grada Vukovara, Dionica 4 – 1. etapa (2xDN350/Ø 500, L trase=863 m), 2013. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.,
 • stručni nadzor (građevinski dio) i nadzor kvalitete (QA) na izgradnji vrelovoda; magistralni vrelovod – istočni vrelovod Slavonska avenija do Maksimirske ceste – Dionica D2 – 1. faza od T1 do T42 (2xDN700), 2013. god., EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.,
 • nad izgradnjom glavnih opskrbnih cjevovoda komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe općine Petrovsko, KRAKOM – VODOOPOSKRBA I ODVODNJA d.o.o.,2014. god.,
 • stručni nadzor i usluge glavnog nadzornog inženjera na izgradnji dvoetažne građevine u krugu tvornice ''Vetropack Straža'' uključujući i stručni nadzor nad izradom dubokog temeljenja (pilota),  2014.god., VETROPACK STRAŽA,
 • stručni nadzor nad građevinskim radovima na izgradnji postrojenja za pročišćavanje dimnih plinova i kotlovnice, 2014.god., VETROPACK STRAŽA d.d.,
 • stručni nadzor i usluge glavnog nadzornog inženjera na rekonstrukciji radionice hladne zone,  2014.god., VETROPACK STRAŽA d.d.,
 • stručni nadzor nad građevinskim radovima na izgradnji hale W62 u krugu tvornice ''Vetropack Straža'',  2015.god., VETROPACK STRAŽA d.d.,
 • nad izvođenjem radova na izgradnji proizvodnog pogona tvornice ''OMCO'' u Humu na Sutli, 2015. god., OMCO CROATIA d.o.o.
 • nad izvođenjem radova na izgradnji poslovno-tehničkog objekta u krugu tvornice ''OMCO'' u Humu na Sutli, 2015. god., OMCO CROATIA d.o.o.
 • nad izgradnjom komunalnih vodnih građevina u gradskoj jezgri Grada Krapine, KRAKOM d.o.o.,2015. god.,
 • nad izgradnjom reciklažnog dvorišta u Krapini, GRAD KRAPINA, 2016.god.,
 • nad radovima sanacije klizišta Đureki Jertovec na nerazvrstanoj cesti na području Općine Konjšćina, 2016/2017.god. HRVATSKE CESTE d.o.o.,
 • nad radovima sanacije klizišta Ciglenica Zagorska na nerazvrstanoj cesti na području Općine Sv. Križ Začretje, 2016/2017.god. HRVATSKE CESTE d.o.o.,
 • nad radovima sanacije i poboljšanja geometrijskih i vozno prometnih karakteristika kružnog raskrižja u Vrbovcu, 2017.god. HRVATSKE CESTE d.o.o.,
 • nad radovima sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti u Klanovcu Humskom u Općini Hum na Sutli, 2017.god. HRVATSKE CESTE d.o.o.,
 • nad sanacijom skulpture Ivo Lola Ribar, 2017. god., Grad Zagreb

Consulting

 • srednjetlačni plinovodi u zagrebačkoj županiji
 • poslovna zgrada PIK Vrbovec
 • postrojenje za odsumporavanje TE Plomin (evaluacija ponuda)
 • kogenerativno postrojenje TE-TO Zagreb (evaluacija ponuda – međunarodni natječaj)
 • kogeneracija Pliva (evaluacija ponuda – međunarodni natječaj)
 • plinovod Pliva (evaluacija ponuda)
 • izrada tenderske dokumentacije za kogeneraciju Pliva
 • visokotlačni plinovod Ivanja rijeka TE-TO Zagreb
 • tehničko promatranje HE Varaždin
 • OMV konzalting poslovi
 • OMCO konzalting poslovi
 • Općina Đurmanec consulting poslovi
 • Vetropack straža consulting poslovi
 • BDF SERVIS consulting poslovi
 • studija utjecaja na okoliš Klenovec Humski
 • stručni pregled Elaborata izvedenog stanja Sveučilišne bolnice u Zagrebu
 • consulting pri ishođenju građevinske dozvole za izgradnju benzinskih postaja s pratećim sadržajima, OMV Istrabenz,
 • consulting poslovi pri okončanju projekta za stambeno-poslovnu građevinu na lokaciji Slavonski Brod, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA 
 • consulting poslovi pri okončanju projekta za stambeno-poslovnu građevinu na lokaciji Karlovac, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA 
 • consulting poslovi pri okončanju projekta za stambeno-poslovnu građevinu na lokaciji Senj, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA 
 • osiguranje i kontrola kvalitete radova AKZ vanjskog plašta tlačnih cjevovoda, HE MILJACKA,
 • stručna verifikacija sadržaja tehničkih i geodetskih promatranja građevinskih objekata NE KRŠKO
 • obrada i interpretacija rezultata tehničkih promatranja HE VARAŽDIN
 • consulting usluge na izgradnji obiteljske kuće na lokaciji Rijeka, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
 • ekspertni pregled, izrada elaborata i troškovnika za sanaciju obiteljskih kuća izgrađenih za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI 100% 1. skupine, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
 • consulting usluge za pripremu radova na otklanjanju nedostataka u stanovima i na zajedničkim dijelovima višestambene građevine izgrađene po Programu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
 • consulting usluge za pripremu radova sanacije kuća izgrađenih prema Programu Vlade RH u svrhu stambenog zbrinjavanja 100% HRVI – I skupine (Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija), MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
 • consulting usluge kod izgradnje proizvodnog pogona tvornice ''OMCO'' u Humu na Sutli, 2015. god., OMCO CROATIA d.o.o.
 • ostali  nenavedeni poslovi
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Image

Telefon

01 / 63 14 090

Email

info@hrsak.hr

Adresa (sjedište)

Radićeva 32, Zagreb